ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อำนาจ สุวรรณฤทธิ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001691
เลข ISBN 9789749934555
ปีที่นำเข้า 2008-05-14
จำนวนหน้า 178
รายละเอียด ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยในเรื่อง ชนิดและสมบัติของปุ๋ย หลักการพิจารณาใช้ปุ๋ย ประสิทธิภาพของปุ๋ยแต่ละชนิด การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้ปุ๋ย ข้อดี ข้อด้อย และข้อควรระวังเกี่ยวกับใช้ปุ๋ยแต่ละชนิดในแง่การเกษตร และแง่สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นยังครอบคลุมไปถึงสารอีเอ็มและน้ำหนักชีวภาพ ข้อมูลที่นำเสนอส่วนใหญ่มาจากผลงานวิจัยในประเทศไทย หนังสือเล่มสำหรับคนทั่วไป เกษตรกร และนักวิชาการ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30