ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> คู่มือเตรียมสอบ Smart IIอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001746
เลข ISBN 9789743898662
ปีที่นำเข้า 2009-05-06
จำนวนหน้า 321
รายละเอียด Smart-II แทบจะไม่ต่างกับ CU-Best (จุฬาลงกรณ์) GMAT ของนิด้า เกษตรศาสตร์ รามคำแหง เอแบค ...ฯลฯ และมหาวิทยาลัยทั่วไปที่เปิดสอนหลักสูตร MBA MSMIS เป็นต้น เป็นที่น่าสนใจและยินดีที่มาตรฐานของข้อสอบ Smart-II โดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เป็นที่ยอมรับในเรื่องการวัดผลวัดความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ ซึ่งล่าสุดนี้ วิทยาลัยวัดกรรมอุดมศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เริ่มใช้ข้อสอบ Smart-I สำหรับปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178