ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การเขียนโปรแกรมภาษาซีในงานควบคุม(ฉบับปรับปรุง)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ดอนสัน ปงผาบ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001002
เลข ISBN 9749569164
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 372
รายละเอียด  เนื้อหาภายในเล่มว่าด้วยความรู้พื้นฐานในการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมควบคุมลิฟต์สการเขียนโปรแกรมคำนวณและวนรอบ การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ Input/Output การเขียนโปรแกรมควบคุมแสดงผลแบบกราฟิก ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงจากประสบการณ์การสอนและการทดลองปฏิบัติของผู้เรียบเรียงเองนอกจากนี้ในเล่มยังมีดิสก์เก็ต บรรจุโปรแกรมตัวอย่าง (Source Code)93ไฟล์ สำหรับฝึกปฏิบัติ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177