ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> คณิตศาสตร์ช่างยนต์ SI-Units
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ. จำนงค์ พุ่มคำ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001018
เลข ISBN 9748329925
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 180
รายละเอียด  สำหรับประกอบการเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ เนื้อหากล่าวถึง สมการและการคำนวณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังของรถยนต์ ซึ่งได้แก่ ปริมาตรเครื่องยนต์ การเคลื่อนที่ของลูกสูบ แรงในกระบอกสูบ ลิ้นเครื่องยนต์ กำลัง การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง คลัตช์ เกียร์ เบรก โหลดเพลาล้อ ความต้านทานรถยนต์ และระบบบังคับเลี้ยวนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้สนใจที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง เนื่องจากมีเนื้อหาครอบคลุม ช่วยประหยัดเวลาในการค้นคว้าจากหนังสือหลายเล่ม และมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยสำหรับฝึกทักษะด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.221.70.232