ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เทคโนโลยีซีเอ็นซีอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.ชาลี ตระการกูล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001163
เลข ISBN 9747970945
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 345
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นแนวทางสำหรับช่างเทคนิค วิศวกร ตลอดจนฝ่ายบริหาร ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีความสนใจเกี่ยวกับระบบเอ็นซีและระบบซีเอ็นซี เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องกัดซีเอ็นซี การจัดทำโปรแกรมเอ็นซี ตลอดจนวิธีการจัดการในระบบซีเอ็นซี ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีซีเอ็นซี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143