ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> วัสดุวิศวกรรม (ฉบับปรับปรุง)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง มานพ ตันตระบัณฑิตย์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001177
เลข ISBN 9748329461
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 390
รายละเอียด วัสดุวิศวกรรมเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ โลหะการ เพราะเป็นวิชาที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การหาวัสดุทดแทนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน เป็นพื้นฐานในการทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม รวมทั้งการนำไปใช้งานในเครื่องจักรกล ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะกล่าวถึง โครงสร้างวัสดุต่าง ๆ ส่วนผสมเหล็กคาร์บอน การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน พลาสติก วัสดุอนินทรีย์ วัสดุหล่อลื่นชนิดเหลวและแข็ง เป็นต้น เนื้อหาตรงตามสภาวิศวกรกำหนดจึงเหมาะกับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่จะนำไปประยุกต์ใช้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.210.149.205