ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 1อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001187
เลข ISBN 9749569067
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 335
รายละเอียด เล่ม 1 :เนื้อหาในเล่มจะกล่าวถึงวิธีการทางสถิติวิธีการทางกราฟในการนำเสนอข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นในแบบต่างๆ ฯลฯ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208