ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> รวมกฏหมายเศรษฐกิจอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.สมชาย บำรุงทรัพย์ อ.ณัฐวิภา โฆษิตตันติบุณย์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001339
เลข ISBN 9743895677
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 682
รายละเอียด หนังสือรวมกฏหมายเศรษฐกิจเล่มนี้ ได้รวบรวมกฎหมายซึ่งเป็นกฎหมายหลัก จำนวนกว่า 25 ฉบับ เป็นกฏหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก วัชรพงษ์ สิทธิศักดิ์ วันที่ 2021-10-19 09:01:36
 
โหลดหนังสือไม่ได้เลย
 
44.192.94.177