ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> ธ ร่มเกล้า ชาวสยามอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อำภา เกิดหาญ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001656
เลข ISBN 9743896392
ปีที่นำเข้า 2009-05-15
จำนวนหน้า 292
รายละเอียด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวที่ทรงครองราชสมบัติมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ถึง 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2549 นี้ ได้จัดทำหนังสือเล่มนี้โดยได้นำ ส.ค.ส.ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2530 ถึง 2548 มาทำเป็นการ์ดสอดแทรกไว้ด้านในของหนังสือ เพื่อความเป็นมิ่งมงคลแก่ผู้ที่มีไว้ในครอบครอง และเปิดโอกาสให้พสกนิกรได้ชื่นชมโสมนัสในพระบารมีและพระปรีชาสามารถของล้นเกล้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโดยทั่วกัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177