ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> พกหลักภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 2อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001749
เลข ISBN 9789743897849
ปีที่นำเข้า 2009-05-06
จำนวนหน้า 221
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5-6 ไว้อย่างครบถ้วน และตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้งด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย และวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาวิชาภาษาไทยมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียน การเตรียมตัวสอบ และค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.174.62.162