ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน -> สุนทรภู่(ฉบับการ์ตูน)ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001734
เลข ISBN 9789743897139
ปีที่นำเข้า 2007-12-10
จำนวนหน้า 201
รายละเอียด หากจะกล่าวถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นามของสุนทรภู่ ย่อมอยู่ในอันดับต้นๆ ที่หลายท่านจะนึกถึง ด้วยความเป็นอัจฉริยะทางความคิด จินตนาการอันล้ำยุคสมัย กล้าที่จะริเริ่มกระบวนกลอนอันแปลกใหม่ จนกลายเป็นต้นแบบของนักกวีรุ่นต่อๆมา และได้รับการยกย่องให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมในระดับโลก จากองค์กรยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ผลงานแต่ละชิ้นของท่านเปรียบเสมือนแก้วมณีอันล้ำค่า เพราะนอกจากจะให้ความบันเทิงเป็นพื้นแล้ว ยังแฝงคติธรรมและคติชีวิตที่คมคาย ร่วมสมัย แม้ในชนรุ่นต่อมาก็ยังมีผู้ยกมากล่าวอ้างในทุกยุคสมัย ดังคำของปราชญ์เมธี นาม เทียนวรรณ ได้กล่าวไว้ว่า ท่านสุนทรภู่แกตั้งใจจะกล่าวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่มีแก้วตา เพราะมีชองควรจะกล่าวสุภาษิตตรงใด ท่านก็กล่าวในที่นั้น ไม่มีเว้นว่างเลย และท่านตั้งใจไว้ชื่อเสียง ความคิดของท่านให้ปรากฏอยู่ชั่วฟ้าและดิน......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30