ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เล่ม 2ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006273
เลข ISBN 9786165561907
ปีที่นำเข้า 2017-03-09
จำนวนหน้า 339
รายละเอียด ความรู้ในด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ นม ไข่ เนื้อสัตว์ สัตว๋น้ำ ไขมัน น้ำมัน ผัก ผลไม้ เมล็ดถั่ว นัต พืชหัว ธัญชาติ ขนมอบ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ลูกกวาด และช็อกโกแลต อาหารหมักดองและแนวทางการจัดการ สุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนให้แนวคิดด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.26.179.41