ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> แคลคูลัส 1ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วิรัตน์ สุวรรณาภิชาติ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006279
เลข ISBN 9789749934708
ปีที่นำเข้า 2017-03-09
จำนวนหน้า 336
รายละเอียด แคลคูลัส 1 เป็นวิชาบังคับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐาน ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ค่าเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ เหมาะสำหรับนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์เพราะมีการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่สำคัญๆ ไว้อย่างครบถ้วน และเหมาะสำหรับนักศึกษาวิชาเอกอื่นๆ เพราะมีตัวอย่างที่หลากหลาย ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมตัวเรียนในมหาวิทยาลัยต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.28.2.72