ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> พันธุศาสตร์ปฏิบัติการยืมหนังสือ
ผู้แต่ง คณาจารย์ภาควิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาพันธุ์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006283
เลข ISBN 9786165561648
ปีที่นำเข้า 2017-03-13
จำนวนหน้า 119
รายละเอียด เนื้อหาครอบคลุมการทดลองเพื่อยืนยันกฎของเมนเดลโดยใช้แมลงหวี่ การแบ่งเซลล์ไมโทซิสและไมโอซิส ความน่าจะเป็น การแยกดีเอ็นเอจากสิ่งมีชีวิต การวิเคราะห์พันธุประวัติ การผสมพันธุ์สาหร่ายเซลล์เดียวแคลมิโดโมแนสและการถ่ายทอดลักษณะทางเดียว การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซม การตรวจสอบครอสซิงโอเวอร์ในราซอร์ดาเรีย การถ่ายทอดลักษณะปริมาณและพันธุศาสตร์ประชากร ซึ่งจะเป็นประโยน์ต่อนิสิตนักศึกษาที่เรียนวิชาพันธุศาสตร์และผู้สนใจทั่วไป ทำให้เกิดความเข้าใจ เนื้อหาวิชาหลักพันธุศาสตร์ภาคบรรยายมากขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.221.70.232