ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ศ.ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007645
เลข ISBN 9745377422
ปีที่นำเข้า 2018-07-02
จำนวนหน้า 292
รายละเอียด หนังสือ พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดีเอ็นเอ เอนไซม์ที่ใช้การในการโคลนยีน การเตรียมดีเอ็นเอ เวคเตอร์ที่ใช้ในการโคลนยีน การตรวจหาโคลนที่ต้องการ การวิเคราะห์ยีนที่โคลนได้ การถ่ายฝากยีนในยูคาริโอท การทำแผนที่ยีนโดยเทคนิค RFLP การประยุกต์ใช้ และเรื่องของสิ่งมีชีวิตแปลงพันธุ์และความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.204.56.97