ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ภาษาศาสตร์ -> เจาะลึก CU-BESTยืมหนังสือ
ผู้แต่ง The Mentor
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ภาษาศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02008101
เลข ISBN 9789743894091
ปีที่นำเข้า 2020-06-11
จำนวนหน้า 402
รายละเอียด CU-BEST เป็นชื่อย่อมาจาก Chulalongkorn University Business Entrance Scholastic Test เป็นข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์เพื่อวัดความรู้ความสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิมก่อนจะมี CU-BEST นั้น เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าจะต้องสอบ GMAT แต่สำหรับ CU-BEST นั้น ทีมบริหารระดับเกจิอาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้พัฒนามาจาก GMAT และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบัณฑิตไทยที่จะต้องผ่านการทดสอบใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ล้วนๆ และส่วนที่เป็นกาวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.208.132.74