ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศิลปะและวัฒนธรรม -> เพลงดนตรีประวัติศาสตร์
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ
สำนักพิมพ์ ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือหายาก
หมวดหนังสือ­ ศิลปะและวัฒนธรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 03000005
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2014-03-07
จำนวนหน้า 15
รายละเอียด จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร บรรยายเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยในสักษณะของบทกลอน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30