ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> ตกแต่งเว็บด้วยกราฟิก
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000003
เลข ISBN 01000003
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 18
รายละเอียด องค์ประกอบสําคัญในการทํา Web ให้ดูน่าสนใจคงหนีไม่พ้นรูปภาพที่นํามาตกแต่ง ซึ่งผู้พัฒนาหลายๆคน บ้างก็นําภาพสําเร็จมาใช้งาน บ้างก็นําภาพจากเว็บอื่นๆ ที่ดูสวยงามมาใช้ และก็มีไม่น้อยที่สร้างภาพเอง โดยอาศัยโปรแกรมกราฟิกต่างๆ เช่น PhotoShop PhotoImpact Paint Shop เป็นต้น ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.182.206