ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> คู่มือ การใช้ประโยชน์จาก บุกผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักพิมพ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000484
เลข ISBN 0000
ปีที่นำเข้า 2020-06-18
จำนวนหน้า 35
รายละเอียด ประเทศไทยมีบุกสายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติดี คือ บุกเนื้อทราย หรือ บุกไข่ (Amorphophallus muelleri) ซึ่งมีความต้องการของสายพันธุ์นี้สูงมากในตลาดต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น และยุโรป ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรไทย และผู้ประกอบการที่จะต้องร่วมมือกันพัฒนาตั้งแต่ต้นนำ การปลูก การจัดการแปลงปลูก และการเพิ่มผลผลิต การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคไทยมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีการแปรรูปผงบุกขั้นต้น (primary processing) และการเพิ่มมูลค่า (Value Added) ในประเทศไทย แทนการส่งหัวสดหรือแห้งไปต่างประเทศเพื่อให้แปรรูปเป็นผงและนำเข้ามาขายในประเทศไทยที่ราคาแพง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208