ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> คู่มือการพัฒนาลานเทปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักพิมพ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000488
เลข ISBN 9786163583727
ปีที่นำเข้า 2020-06-18
จำนวนหน้า 48
รายละเอียด คู่มือการพัฒนาลานเทปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการบริหารจัดการลานเทปาล์มน้ำมันตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับลานเททะลายปาล์มนน้ำมัน จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งได้นำเสนอข้อมูลด้านการตรวจสอบ เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้คำรับรอง ข้อมูลการค้ำประกันสินเชื่อ จากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) ข้อมูลลานเทที่ยังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน และข้อมูลการสมัครสมาชิกสมาคม การค้าลานเทปาล์มน้ำมัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.83.14