ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> Book of Abstracts 2562ผู้แต่ง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักพิมพ์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000492
เลข ISBN 9786169308645
ปีที่นำเข้า 2020-06-18
จำนวนหน้า 474
รายละเอียด ตลอดระยะเวลา 16 ปี สวก. ได้ดำเนินงานมาด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มกำลังในการพัฒนางานวิจัย การพัฒนาบุคคลากรนักวิจัย รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศวิจัยด้านการเกษตร ทำให้เกิดผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในภาคการเกษตร จนเกิดผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นพัฒนา ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้องค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผลงานวิจัยเกษตรที่ทาง สวก. ได้สร้างสรรค์ขึ้น ได้ถูกนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าง แพร่หลาย ทาง สวก. จึงได้จัดรวบรวมบทคัดย่องานวิจัยของ สวก. เพื่อเผยแพร่เป็นคลังข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้สนใจในทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังว่า คลังข้อมูลนี้จะจุดประกายให้แก่ประชาคมวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่การวิจัยการเกษตรของประเทศไทยต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.95.36