ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> ระบบคอมพิวเตอร์และภาษาแอสเซมบลี
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ผศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001003
เลข ISBN 9748328252
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 432
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้จะใช้ภาษาแอสเซมบลีเป็นหลักในการศึกษาการทำงานภายในระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะกล่าวถึงโครงสร้างคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การประมวลผลแบบสตริงและตาราง แมคโคร การคำนวณกับ ASCII และ BCD การใช้คำสั่งเทียม EXTRN และ PUBLIC ซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่ศึกษาทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.182.206