ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เครื่องกลไฟฟ้า 4 เล่ม 1 อินดักชันมอเตอร์ระบบไฟ 3 เฟสอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ผศ.ศุภชัย สุรินทร์วงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001008
เลข ISBN
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 360
รายละเอียด  เนื้อหากล่าวถึงหลักการเบื้องต้นของอินดักชันมอเตอร์ระบบไฟ 3 เฟส และ 1 เฟส ทั้งมอเตอร์แบบกรงกระรอกและโรเตอร์แบบพันขดลวด (เวานด์หรือสลิปริงโรเตอร์) เช่น ลักษณะสร้าง ลักษณะงาน การติดตั้ง ไดอะแกรม ตารางการพันขดลวดสเตเตอร์แบบขดลวดชั้นเดียวหรือ 2 ชั้น สมการทอร์ก กำลัง ณ ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำลัง ทอร์ก ความเร็วรอบ ประสิทธิภาพของมอเตอร์จากตารางสำเร็จรูป เป็นต้น เหมาะสำหรับนักศึกษาสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ: 5
ชื่อสมาชิก PHI MAHADAM วันที่ 2024-02-19 14:13:22
 
 
44.211.31.134