ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เส้นและแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง รัฐไท พรเจริญ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001021
เลข ISBN 9744430044
ปีที่นำเข้า 2017-04-10
จำนวนหน้า 183
รายละเอียด  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมผลงานของผู้เขียนทั้งจากการเรียนและการสอนเอาไว้ โดยผู้เขียนมีความตั้งใจอยากจะเห็นผู้ที่เรียนในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผู้ที่สนใจในงานด้านนี้ สามารถทำการคิดและเขียนภาพด้านของผลิตภัณฑ์ออกมาได้ จึงได้นำเสนอเทคนิคและวิธีการในการเขียนภาพเชิงสเก็ตช์ที่เข้าใจง่ายและสามารถเขียนได้เร็ว รวมทั้งแนะนำขั้นตอนการลงสี Yoken ที่ง่ายและเหมาะกับการนำเสนอความคิดขั้นต้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งมีตัวอย่างในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการเขียนเส้นอีกมากมายหลายเรื่อง นอกจากนี้ยังมีชิ้นงานโมเดลและต้นแบบที่เป็น Prototype ที่สามารถใช้งานได้จริงรวมอยู่ด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.182.206