ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> แนวทางการออกแบบระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานISO/TS 16949 : 2002
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001028
เลข ISBN 9744430699
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 281
รายละเอียด  เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วยบทวิเคราะห์และการรวบรวมประเด็นที่ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพให้ความสำคัญ รวมถึงหลักฐานที่องค์กรจะต้องจัดเตรียมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ทั้งในส่วนของ ISO 9001 : 2000 และ ISO/TS 16949 : 2002 โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ระบบบริหารคุณภาพกับขีดความสามารถในการแข่งขัน แบบจำลองแนวคิดเชิงกระบวนการ ขั้นตอนการออกแบบระบบบริหารคุณภาพสำหรับการขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2002 ข้อกำหนดด้านระบบบริหารคุณภาพ ข้อกำหนดด้านระบบบริหารคุณภาพ ข้อกำหนดด้านหน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหาร ข้อกำหนดด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ข้อกำหนดด้านการวางแผนทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดด้านการตรวจวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุง เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจจะออกแบบและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพขององค์กร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.211.31.134