ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เทคนิคการบริหารการผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ผศ.ยรรยง ศรีสม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001040
เลข ISBN 9748324737
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 479
รายละเอียด  เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยทฤษฎีและ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาเบสิกของไมโครซอฟต์สซึ่งใช้ได้กับเครื่องไมโคร- คอมพิวเตอร์ IBM-PC ทุกรุ่น ที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์เหล่า นี้จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านการบริหารการผลิตซึ่งประกอบด้วยการพยากรณ์ การวางแผนการผลิต การจัดลำดับงานผลิต การจัดสมดุลของสายงาน การผลิต การบริหารโครงการด้วย CPM การกำหนดวันทำงานและวันหยุดฯลฯ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143