ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ระบบควบคุมการผลิตระดับโรงงานอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง รศ.พิภพ ลลิตาภรณ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001326
เลข ISBN 9748326268
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 259
รายละเอียด เนื้อหาในเล่มจะให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมการผลิตโดยนำระบบ คอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมซึ่งจะช่วยทำให้การวางแผน และควบคุมการผลิตในโรงงานทำได้ดีขึ้นสามารถติด ตามความก้าวหน้าของกิจกรรมการผลิต ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตได้ง่ายมีความถูกต้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานและเป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบการผลิตของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต...............
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.129.52