ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การออกแบบอุปกรณ์ภายใน Automatic Capcitor Bank
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง Power Quality
สำนักพิมพ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000076
เลข ISBN 01000076
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 1
รายละเอียด เป็นที่ทราบกันดีแล้วเกี่ยวกับประโยชน์ของการติดตั้งคาแพซิเตอร์แบงค์ในระบบไฟฟ้า ดังนั้นบทความนี้จึงนำเสนอหลักในการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในตู้คาแพซิเตอร์แบงค์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงโครงสร้างภายในคาแพซิเตอร์และสามารถกำหนดขนาดพิกัดของอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน IEC 831-1&2 
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177