ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> 10 กลยุทธ์ ในการดำเนินงานสู่โรงเรียนผู้นำด้านไอทีผู้แต่ง ชนารัตน์ คำอ่อน อัจฉรา รัตนวงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000102
เลข ISBN 9742414548
ปีที่นำเข้า 2009-04-28
จำนวนหน้า 126
รายละเอียด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177