ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> English Usage And Grammar 1
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จุลนรี อัชชนียะสกุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001380
เลข ISBN 9748322092
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 226
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หนึ่งของชุด"English Usage&Grammar" ซึ่งรวบรวมหลักการใช้ และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อวางพื้นฐานการใช้ภาษาในระดับเบื้องต้น หนังสือชุดนี้สอดแทรกคำศัพท์ที่ควรทราบไว้ในแบบฝึกหัด โดยคำศัพท์ใหม่จะถูกใช้ซ้ำๆ ในรูปแบบประโยคที่แตกต่างกันเพื่อให้นักเรียนสามารถเดาความหมายได้ ซึ่งถ้ายังไม่สามารถเดาได้ ให้ดูคำแปลจากสรุปคำศัพท์ท้ายเล่ม และทำความเข้าใจคำศัพท์เหล่านั้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.64.76