ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> สนทนาภาษาอังกฤษแบบ Kids' Talkยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ.วิมล กุณราชา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ น้ำฝน
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001459
เลข ISBN 9746891124
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 183
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นที่การสนทนาของเด็กๆ แบบที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะได้รับความรู้ภาษาอังกฤษแล้ว ยัง ได้ทราบเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของเด็กๆ ที่แสดงออกมาในถ้อยคำสนทนาของพวก เขาอีกด้วย ดัวนั้นหนังสือเล่มนี้จึงไม่เน้นหนักในด้านไวยากรณ์มากนัก แต่มีอธิบายประกอบไว้บ้างเท่าที่จำเป็น รวมทั้งความหมายของคำศัพท์ที่สำคัญและน่าสนใจ และมีภาพประกอบสวยงามให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลินอีกด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.86.95