ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> ภาวะผู้นำองค์กรยุคใหม่
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006090
เลข ISBN 9789744142450
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 144
รายละเอียด หนังสือ ภาวะผุ้นำองค์กรยุคใหม่ เล่มนี้ได้รวมทุกกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ ภาวะผู้นำ และ การจัดการในองค์กร ที่คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพลังความเป็น ผู้นำ ใน ตัวคุณ พร้อมทั้งผลักดันทีมงานและองค์กรของคุณให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จบนถนนสายธุรกิจได้อย่างมั่นคง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.26.196.222