ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียนยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สุรีรัตน์ ทองอินทร์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006100
เลข ISBN 9789744142986
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 176
รายละเอียด แม้ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่ จะมีภาษาประจำชาติของตัวเอง แต่ก็ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลกในการติดต่อสื่อสาร ภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน เล่มนี้ มีเนื้อหาครบทุกด้าน ทั้งการสนทนาเบื้องต้น การแนะนำและการพูดคุยกันในเรื่องน่ารู้ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ การปกครอง วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ อาหาร การเดินทาง แนะนำที่พัก บอกทาง  พร้อมหมวดคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ และบทสนทนาสั้น ๆ เข้าใจง่าย หนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณเก่งพูดภาษาอังกฤษทันใจ สื่อสารเข้าใจ ทุกที่ ทุกสถานการณ์ อ่านเล่มนี้เล่มเดียว บินเดี่ยวได้ทั่ว AEC
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.237.31.191