ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001166
เลข ISBN 9748328562
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 549
รายละเอียด เนื้อหาของหนังสือว่าด้วยเรื่องของระบบไฮดรอลิก ซึ่งเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการคำนวณ ระบบกลไก ระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จนถึงระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียบเรียงได้รวบรวมเนื้อหาของระบบไฮดรอลิกโดยละเอียด ครอบคลุมตั้งแต่ ประวัติความเป็นมา รายละเอียด การทำงานของอุปกรณ์ ฯลฯ รวมถึงเรื่องของระบบพรอพอร์ชันนัลและคาร์ทริดจ์วาล์ว ซึ่งไม่สามารถหาอ่านจากที่อื่นได้หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ที่สนใจทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21