ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้าอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ลือชัย ทองนิล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001176
เลข ISBN 9744430893
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 172
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น อันตรายจากไฟฟ้า แนวทางป้องกัน แบบตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า ตารางการตรวจและวิธีการตรวจอย่างละเอียดและครบถ้วน เหมาะสำหรับเป็นคู่มือในการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า สำหรับวิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของสถานประกอบการ และบุคคลทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.189.51