ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เครือข่ายใยแก้วนำแสงอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง รศ.ดร.ปรีชา ยุพาพิน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001181
เลข ISBN 9748325857
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 305
รายละเอียด เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นจากประ สบการณ์การสอน การวิจัยสและการทำ งานในภาคอุตสาหกรรม เนื้อหาสามารถ นำไปใช้ได้จริง ในเล่มกล่าวถึงความรู้ทาง ด้านการสื่อสาร ระบบและเครือข่ายการสื่อสาร การออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสาร การสื่อสารความเร็วสูง และการประยุกต์ใช้งาน และการปฏิบัติการทางแสง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปวส. และปริญญาตรีโทสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร และผู้สนใจทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.154.90