ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> วิศวกรรมใยแก้วนำแสง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ปรีชา ยุพาพิน
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001182
เลข ISBN 9748328813
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 290
รายละเอียด เทคโนโลยีใยแก้วนำแสงกำลังได้รับการพัฒนาและถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางทั้งด้านอุปกรณ์สื่อสารและการตรวจวัด หนังสือเล่มนี้จะรวมทั้งความรู้พื้นฐาน และเทคโนโลยีในการใช้งานใยแก้วนำแสงทั้งด้านการตรวจวัดและการสื่อสาร โดยเริ่มจากการปูความรู้พื้นฐานทางด้านแสงและใยแก้วนำแสง  อุปกรณ์ใยแก้วนำแสง  การประยุกต์ทางด้านอุปกรณ์ตรวจวัด การสื่อสาร และเรื่องของของการประมวลสัญญาณทางแสงด้านเทคนิคและอุปกรณ์ทางแสงต่าง ๆ ...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.83.14