ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต (ฉบับปรับปรุง)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง รศ.พิภพ ลลิตาภรณ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001186
เลข ISBN 9748329909
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 646
รายละเอียด ให้แนวคิดในการวางแผนและควบคุมการผลิตยุคใหม่ที่เน้นตลาดเป็นหลักรวมทั้งแนวคิดในการสร้างแผนการผลิตที่ให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่เชื่อถือได้ และประกอบด้วยเทคนิคการวางแผนการผลิตที่สามารถนำไปประยุกต์กับการผลิตตามสั่ง ประกอบตามสั่ง การผลิตเพื่อสต๊อก และการผลิตแบบงานโครงการ เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมอุตสาหการ และปริญญาโท MBA รวมถึงผู้บริหารฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมวัสดุทุกระดับในโรงงานอุตสาหกรรม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.94.177