ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> International Exhibition Participation Strategies กลยุทธ์การเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จำกัด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง บริหารธุรกิจ
รหัสหนังสือ­ 02001702
เลข ISBN 9749448553
ปีที่นำเข้า 2007-03-30
จำนวนหน้า 496
รายละเอียด กลยุทธ์ทางธุรกิจ ในโลกยุคปัจจุบันมีอยู่มากมาย สุดแท้แต่ผู้บริหารจะปรยุกต์อย่างใด ให้เหมาะสมกับกิจการของตน เพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจของตนเอง การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ประกอบการ งานแสดงสินค้า เป็นงานที่รวมหลายๆ อย่างเข้าไว้ด้วยกัน เช่นการประชาสัมพันธ์ การเจรจาทางธุรกิจ การเปิดตัวสิค้าและบริการใหม่ๆ การสำรวจคู่แข่งทางธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้นหากท่านนำพาสินค้าและบริการของท่านเข้าสู่งานแสดงสินค้านานาชาติ ท่านจะได้ประโยชน์มากกว่าเพียงการขายของในงานเท่านั้น แต่การจะเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติได้นั้น หากไม่ศึกษารายละเอียดอย่างถ่องแท้ ก็อาจพลาดพลั้งกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้....
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.211.31.134