ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน -> ไตรภูมิพระร่วง
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001755
เลข ISBN 9789743898075
ปีที่นำเข้า 2009-05-06
จำนวนหน้า 228
รายละเอียด ไตรภูมิพระร่วง คือวรรณคดีที่ผ่านกาลเวลามากกว่า 6 ศตวรรษ แต่ยังคงแนวคำสอนเรื่อง บุญ กรรม นรก สวรรค์ นิพพานไว้ได้อย่างครบครัน และไม่มีความล้าสมัยเพราะตัวอย่างที่กล่าวมายังพบเห็นได้ในชีวิตปัจจุบัน...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.172.230.21