ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> ก๊าซเรือนกระจก
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง ประหยัด ชิดทอง และคณะ,กรมวิชาการ
สำนักพิมพ์ กระทรวงศึกษาธิการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000088
เลข ISBN 9742690324
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 56
รายละเอียด ก๊าซเรือนกระจก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30