ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> ธารน้ำแข็งกับสิ่งแวดล้อม
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง ผศ. ประกอบ อยู่ชมบุญ และคณะ,กรมวิชาการ
สำนักพิมพ์ กระทรวงศึกษาธิการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000089
เลข ISBN 9742690413
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 36
รายละเอียด ธารน้ำแข็งกับสิ่งแวดล้อม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30