ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> เครื่องกลไฟฟ้า 2 เล่ม 2 หม้อแปลงระบบไฟ 1 เฟส และ 3 เฟสอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ผศ.ศุภชัย สุรินทร์วงศ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001049
เลข ISBN 9748326691
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 292
รายละเอียด  เนื้อหาในตอนที่ 1 และ 2 จะอธิบาย ถึงหลักการของการเกิดวงจรแม่เหล็กไฟฟ้าแบบต่างๆ หลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งในระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ลักษณะสร้าง ลักษณะงาน การต่อขนาน การแบงก์ การทดสอบ การคำนวณกระแส แรงเคลื่อนไฟฟ้า ฯลฯ และเป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208