ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> SolidWorks Advanced Part & Assembly การสร้างและประกอบชิ้นงานขั้นสูงอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ผ.ศ.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001161
เลข ISBN 9744430532
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 487
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับการออกแบบและเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติ ในเล่มจะกล่าวถึงเทคนิคการใช้งานโปรแกรมที่ซับซ้อน โดยเริ่มจากการสร้างชิ้นส่วนที่ไม่ต่อเชื่อมกัน การเขียนชิ้นงานโครงสร้างเหล็ก การสร้างชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน และการสร้างชิ้นงานผิวบาง ทั้งที่สร้างจากโปรแกรมและนำเข้าจากโปรแกรมอื่น รวมถึงการประกอบชิ้นงานขั้นสูงและการแก้ไขงานประกอบ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ออกแบบได้เรียนรู้เทคนิคการลดขนาดงานประกอบและการจัดการกับงานประกอบที่มีชิ้นส่วนจำนวนมาก และยังได้เรียนรู้ถึงการบริหารการจัดเก็บไฟล์อย่างมีระบบ ทำให้สามารถใช้ขีดความสามารถของโปรแกรมที่มีอยู่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่เรียนหรือสอนวิชาการออกแบบและเขียนแบบวิศวกรรม หรือวิชาออกแบบทั่วไป รวมถึงวิศวกร ผู้ที่สนใจ และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับออกแบบและเขียนแบบที่ต้องการลดเวลาทำงาน หรือต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208