ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> กลศาสตร์ของไหล
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง รศ.สุนันท์ ศรัณยนิตย์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001325
เลข ISBN 9748325946
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 551
รายละเอียด เนื้อหาในเล่มจะว่าด้วยเรื่องของคุณสมบัติของของไหล พลังงานที่ได้จากการไหลของของไหล โมเมนตัมและแรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของของไหล การไหลของของไหลในร่องน้ำเปิด การวัดค่าต่างๆ ของของไหล แรงที่กระทำกับวัตถุที่อยู่ในของไหล พร้อมแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความรู้......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.221.70.232