ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> การกลายพันธุ์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001686
เลข ISBN 9789749934395
ปีที่นำเข้า 2008-05-13
จำนวนหน้า 288
รายละเอียด เนื้อหาภายในเล่ม จะเริ่มจากประวัติการศึกษาวิจัยด้านการกลายพันธ์ ประเภทของการกลายพันธุ์ การเหนี่ยวนำให้พืชกลายพันธุ์ด้วยสิ่งก่อการกลายประเภทรังสีและสารเคมี วิธีการและขั้นตอนการใช้รังสีในการปรับปรุงพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์โดยเมล็ด พืชที่ขยายพันธุ์โดยเนื้อเยื่อต้นพืช รวมทั้งพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง ลักษณะพืชที่สามารถนำเอาเทคนิคการกลายพันธุ์มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ และในส่วนสุดท้ายของหนังสือะเป็นการรวบรวมการศึกษาวิจัยการใช้รังสีและสารเคมีกับพืชในประเทศไทย...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30