ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> หลักการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมี
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิตา ตังคณานุรักษ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001697
เลข ISBN 9789749934128
ปีที่นำเข้า 2008-05-26
จำนวนหน้า 292
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาของหลักการและเทคนิคในการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำตามดัชนีคุณภาพน้ำต่างๆ อันประกอบด้วย ความขุ่น ความนำไฟฟ้า ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำ(TDS) ของแข็งทั้งหมด(TS) ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(TSS) ตะกอนหนัก(SS) ความเค็มของน้ำ ความกระด้างของน้ำ ดัชนีแลงจิลิเยร์ แอลคาลินิตี ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ(DO) ความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพ(BOD) ความต้องการออกซิเจนของน้ำทิ้งโดยวิธีทางเคมี(COD) และปริมาณคาร์บอนทั้งหมดในสารอินทรีย์(TOC) ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอน และเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้สนใจในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30