ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> พันธุศาสตร์ของเซลล์อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. อมรา คัมภิรานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001777
เลข ISBN 9745371262
ปีที่นำเข้า 2010-06-17
จำนวนหน้า 314
รายละเอียด พันธุศาสตร์ของเซลล์ • โครงสร้าง หน้าที่ และสรีรวิทยาของโครโมโซม • บทบาทสำคัญของโครโมโซมต่อกระบวนการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต • การเปลี่ยนแปลงของโครโมโซมกับผลที่เกิดขึ้นกับฟีโนโทป์ • ความสำคัญของโครงการจึโนมมนุษย์และการทำแผนที่ของยีนบนโครโมโซม • การเปลี่ยนแปลงยีนบนโครโมโซมโดยวิธีทาง “พันธุวิศวกรรม” ทางเลือกใหม่ของการปรับปรุงคุณภาพชีวิต • เทคนิคทางไซโตจินิติก เพื่อตรวจโครโมโซม หลากหลายทั้งวิธีและตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต • การตรวจวิเคราะห์ไซโตจินิติกเพื่อศึกษาความเป็นพิษของสิ่งแวดล้อม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30