ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์



อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001780
เลข ISBN 9786165560184
ปีที่นำเข้า 2010-06-17
จำนวนหน้า 352
รายละเอียด วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานด้านนิวเคลียร์ โดยเริ่มจาก โครงสร้างอะตอม นิวเคลียสของอะตอม กัมมันตภาพรังสี กฎการสลายตัวและธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติ อันตรกิริยาของรังสีกับสสาร ปฏิกิริยานิวเคลียร์ และปฏิกรณ์นิวเคลียร์ พร้อมทั้งตัวอย่างการคำนวณ และแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้อ่าน จึงเหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอนในเนื้อหาด้านนิวเคลียร์ และผู้สนใจทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30