ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> ฟันดาบ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ฝ่ายวิชาการ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001090
เลข ISBN 9743896112
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 257
รายละเอียด ในประวัติศาสตร์ของการฟันดาบเท่าที่พอจะสืบสาวได้ มีอยู่สองสมัยที่ระยะเวลาเหลื่อมล้ำกันอยู่ คือสมัยแรกมีระยะตั้งแต่โบราณกาลมาถึงคริสต์ศตวรรษที่19ซึ่งสมัยนั้นศิลปะของการใช้ดาบได้ศึกษากันเพื่อการนำไปใช้จริง และสมัยที่สองของการฟันดาบที่ถือเป็นกีฬาแท้ ๆ ให้นับย้อนหลังไปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่19จนถึงปัจจุบัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.83.14